Valutakurser

Her kan du se alle valutakurser og sammenligne kurser mod danske kroner

Valutakurser – hvad er det, og hvad kan jeg bruge det til?

En valuta er et lands betalingsmiddel, det vil sige den møntfod der bruges i det givne land. Ofte har et land sin egen valuta, som det for eksempel er tilfældet i Danmark, hvor vi jo har kronen. Men flere lande kan også bruge den samme møntfod, som det for eksempel er tilfældet med euroen, og så kan man mere præcist tale om et valutaområde. Tit taler man om valuta som værdien af et lands møntfod, særlig i forhold til en et andet lands møntfod. Og det er netop hvad, der menes med valutakurser: værdiforholdet mellem to valutaer.

Det er landenes nationalbanker, som fastsætter valutakurserne for landets møntfod, og valutakurserne ændres dagligt. I vores tilfælde er det altså Nationalbanken, der fastsætter den danske krones kurs, og du kan finde valutakurser for alle gængse valutaer i verden på bankens hjemmeside. Hvis du har brug for at kende flere valutakurser, kan du finde adskillige valutaomregnere på internettet, og det er også muligt at downloade en app til din mobiltelefon, så du altid kan tjekke valutakurserne, for eksempel hvis du er ude at rejse. Dog skal du være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er alle omregnere, som anvender officielle valutakurser. Der findes nemlig også private virksomheder, som beskæftiger sig med valutahandel, og de kan godt bruge deres egne valutakurser. Det er dog kun valutakurserne, der er fastsat af nationalbankerne, som er de gældende, og det er kun de valutakurser, du bør gå ud fra.

Hvad betyder valutakurser for mig?

Umiddelbart tænker du måske, at valutakurser ikke betyder særlig meget for dig, eftersom den danske krone følger euroen, og euroen er en vigtig og relativt stabil valuta. Som almindelig handlende eller som turist er det tit først, når vi forlader Europa, at valutakurser begynder at interessere os. Fordelene ved, at den danske krones valutakurs er høj, er for eksempel at vores penge bliver mere værd i udlandet – og derfor rækker længere, når vi er på ferie – men også at det bliver billigere at rejse til udlandet og at købe udenlandske produkter, for eksempel en feriebolig i udlandet. Men som sagt er valutakurser en kompliceret affære, og det gælder derfor om at finde en hårfin balance, for der er også ulemper ved en høj kronekurs. Hvis den danske krone er forholdsvis meget værd, kan det gå hen og betyde, at vores produkter og tjenester bliver for dyre for store dele af verden. Det kan have betydning for, hvor mange penge vi kan tjene på at sælge til udlandet. Det betyder også, at jo dyrere Danmark bliver, jo færre turister vil der komme hertil, og at det vil blive mindre attraktivt for udenlandske virksomheder at investere i Danmark.

Hvis finansinstitutterne og Nationalbanken vurderer, at udviklingen er ved at gå i den retning, er der forskellige ting, man kan gøre for at forsøge at påvirke den og trække den i den anden retning. Men at ændre på valutakurserne er meget risikabelt og skaber en usikkerhed, som er til mere skade end gavn, og desuden er det slet ikke muligt i Danmarks tilfælde, da vores valutakurs jo er bundet til euroen. Men Nationalbanken kan dog for eksempel sænke renten for at holde den danske krone på et stabilt niveau. Politisk kan man også gennemføre forskellige tiltag; man kan for eksempel sænke lønningerne og gøre de danske arbejdsforhold mere konkurrencedygtige i forhold til udlandet for på den måde at undgå, at store danske virksomheder flytter deres produktion til udlandet. Det er dog ikke altid at sådanne politikker falder i god jord blandt vælgerne, så også her må man træde varsomt.

Valutakurser i forhold til hvad?

Vi bliver glade, når vi skal ud at rejse og finder ud af, at valutakurserne er til vores fordel, og at vi kan få flere lokale penge for det beløb i danske kroner, som vi veksler. Men man må alligevel spørge sig selv, hvad det er, som afgør, om valutakurserne går op eller ned? Det er nemlig ikke helt så ligetil..

Selvom vi siger, at valutakurser er værdiforholdene mellem valutaer, er der alligevel flere ting, som spiller ind på, hvor meget en given valuta er værd på et givent tidspunkt. De største valutaer – dem som typisk bruges i de store og historisk set ret indflydelsesrige økonomier i verden – vil have det man kalder flydende valutakurser – og hvad betyder det? Flydende valutakurser betyder, at en valutas værdi kun bestemmes af de internationale valutamarkeder, hvor der dagligt handles med og spekuleres i rigtig, rigtig store beløb i forskellige valtuaer. Som med et aktiemarked kan det være endog meget svært at forudsige, hvordan de bestemte valutakurser vil ændre sig, da der er mange faktorer, som spiller ind, og hver ændring i en valutakurs har betydning for, hvordan mange andre valutakurser ændrer sig.

De fleste OECD-lande har flydende valutaer. Euroen, den amerikanske dollar og den japanske yen er alle eksempler på flydende valutaer. Mange mindre valutaer vil være meget påvirkede af, hvordan de større valutakurser udvikler sig, og for et mindre land, der historisk måske ikke har haft så stabil en samfundsmæssig og økonomisk udvikling, kan det derfor være en fordel at lade møntfodens værdi følge de større valutakurser. På den måde kan et land sikre en hvis økonomisk stabilitet, forhindre en al for høj inflation og bedre lokke udenlandske investorer til at investere udenlandsk kapital i landet. Valutaer, som følger andre valutaskurser, har det man kalder faste valutakurser.

Danmark er som et OECD-land lidt af en undtagelse, da den danske krone er en fastkursvaluta. Det er der nemlig ikke mange OECD-lande, som har. Tidligere fulgte kronens kurs den tyske D-mark, men i dag er det euroen, som har betydning for, hvor meget en krone er værd. Det betyder, at kronens kurs kun må svinge ganske få procent i forhold til euroen, og hvis euroens kurs går tilstrækkeligt ned, så må den danske krones kurs følge med, og omvendt. Det er det, der er grunden til, at vi som huskeregel altid kan regne med en kurs på ca. 7,5 danske kroner for én euro, uden at regnestykket går helt galt. Officielt er den danske krones valutakurs fastsat til ca. 746 kroner for 100 euro. Så simpelt er det dog ikke med alle valutakurser.