Risikoberegninger afgør renten

Har du nogensinde tænkt over, hvordan renten bliver fastsat? Det kan måske nogle gange virke som om, at en rente blot bliver grebet ud af den blå luft, men faktisk ligger der en hel del bag. I denne artikel ser vi lidt nærmere på, hvordan renter i grunden bliver fastsat, og hvilke faktorer, der blandt andet spiller ind i rentefastsættelsen.

Renten er prisen på penge

For at forstå, hvordan renten bliver fastsat, er vi nødt til først at forstå, hvad renten helt præcist er. Rente kan oversættes til ”prisen på penge” – altså er renten den pris, du betaler for at få stillet kapital til rådighed, eller alternativt det beløb, du modtager for selv at stille kapital til rådighed for andre. Prisen for at stille penge til rådighed kan variere, og det gøres ved at ændre på renten.

Renten følger markedet

Nu har vi fastslået, hvad renten er. Men hvordan bliver den så fastsat? Det sker reelt set udelukkende ved hjælp af udbud og efterspørgsel, altså de kapitalistiske markedskræfter. Jo flere, der efterspørger kapital, jo mere vil renten stige, og jo flere, der stiller kapital til rådighed, jo mere vil renten falde. I perioder med overflod af kapital på markederne vil man derfor ofte se, at renten er lav, mens renten vil være højere, hvis der er mangel på kapital på markederne.

Renten afspejler risiko

Overordnet set er det altså markedskræfterne, der fastsætter renten. Når det er sagt, så er det dog også vigtigt at forstå, at der ligger nogle underliggende faktorer gemt, som spiller ind ift. fastsættelsen af renten. Den altoverskyggende faktor er her risiko. Når en rente skal fastsættes, vil kapitalhaveren altid se på, hvor står risiko der er forbundet med at stille kapitalen til rådighed for andre – og gerne helt specifikt for netop den eller de personer eller virksomheder, der skal have den konkrete kapital stillet til rådighed. Ud fra den risiko, kapitalhaver vurderer, der er til stede, vil kapitalhaver så sætte renten således, at vedkommende i gennemsnit vil tjene et afkast, som kapitalejeren er tilfreds med. Bemærk, at der er tale om et gennemsnit – kapitalhaveren kan ikke være sikker på at få sine penge retur, hvis modtageren af den ene eller anden grund ikke er i stand til at betale tilbage. Man kan sammenligne det lidt med et dansk casino, hvor casinoet ikke er garanteret gevinst på den enkelte spiller, men vinder i gennemsnit over tid.

Sandsynlighedsberegning

Faktisk kan rentefastsættelse i flere tilfælde minde lidt om spilverdenen. Tag f.eks. fastsættelse af odds på forskellige sportsbegivenheder. Her skalodds-siderne vurdere sandsynligheden for, at forskellige udfald i f.eks. en fodboldkamp indtræffer. Udfaldene er nærmest uendelige, og det kan derfor være mere end almindeligt svært at vurdere sandsynligheden – og dermed risikoen – ved de enkelte udfald. Derfor skal oddssættere gerne lave en buffer, så der er plads til små statistiske udsving, og det samme skal kapitalhaveren, der skal fastsætte en rente.

Er din rente fair?

Når vi taler om fastsættelse af renter, vil man ofte spekulere på, om man er blevet tilbudt en fair rente eller ej. Grundet de mange faktorer, der spiller ind i risikovurderingen, kan det være ret svært selv at vurdere. Derfor er den bedste metode til at finde ud af, om du har fået en retfærdig rente, at sammenligne tilbud på forskellige renter. Er du omvendt kapitalhaver, kan du undersøge, hvad andre kapitalhavere tager i rente for et tilsvarende lån. I sidste ende er en retfærdig rente en rente, som både låntager og kapitalhaver er tilfreds med, og nu ved du lidt om, hvordan man kan komme frem til en rente, som er fair for begge parter.