Ansøg om støtte på op til 12.500 kr. gennem legatet fra Låneberegneren

Studerer du enten en praktisk eller teoretisk uddannelse, og har du et projekt som du ønsker økonomisk hjælp til at påbegynde og/eller fuldføre, så kan du ansøge om Låneberegnerens legat og være tættere på at opnå din målsætning. Modtageren af legatet vil modtage en støtte på 12.500 kr.

Låneberegnerens legat henvender sig til forskere, studerende eller øvrige personer og grupper, som har et specifikt mål for øje at arbejde med eller dygtiggøre sig inden for. Dette kan være inden for den almene uddannelsessektor, hvor du studerer i udlandet på et uddannelsesniveau udover folkeskolen.

Legatet uddeles også til ansøgere, som brænder for at gøre en forskel inden for sektorer såsom sundhed, kunst og kultur, hvor formålet gerne må være almennyttigt. Ansøgere inden for spejderbevægelsen og det danske forsvar er også berettigede til at ansøge, og i alle ansøgningerne vil der blive lagt vægt på den samfundsmæssige værdi legatet kan bidrage til at skabe.

Tilhører man som ansøger ikke nogen af de ovennævnte sektorer eller kategorier, opfordrer Låneberegneren alligevel til at ansøge. I vægtningen af hver enkel ansøgning vil der blive fokuseret på, hvad det økonomiske bidrag anvendes til. Har du derfor en idé til et almennyttigt projekt, koncept eller forening uden at være nuværende eller tidligere studerende på ovennævnte uddannelsesniveau, vil ansøgningen stadig komme i betragtning, såfremt det samfundsmæssige og sociale udbytte er af væsentlig karakter.

Ønsker du at arbejde med konceptualisering af et allerede succesfuldt projekt inden for den private eller almennyttige sektor, opfordres du ligeledes til at ansøge. Legatet kunne i denne sammenhæng være medvirkende til at udarbejde et konkret koncept, der skal skabe værdi for andre og/eller indenfor øvrige sammenhænge, hvis en udbredelse fandt sted.

Alle ansøgninger skal være Låneberegneren i hænde senest d. 1. maj, hvorefter Låneberegneren vil gennemgå og vurdere de modtagne ansøgninger på baggrund af, hvor legatet giver mest samfundsmæssig og social værdi.

Modtageren af legatet vil blive direkte kontaktet d. 1. september, hvor detaljerne vedrørende udbetaling af legatets 12.500 kr. aftales.

Du kan forvente at blive udvalgt til uddybende samtale, hvor du bedes redegøre for dit formål med legatet og dit estimerede budget.

Disse formål kan Låneberegnerens legat anvendes til:

 • Uddannelsesmæssig dygtiggørelse på studieophold i udlandet udover folkeskolen.
 • Forskningsbaseret værdiskabelse i form af udvikling og/eller videreudvikling på ny såvel som eksisterende viden
 • Konceptualisering og/eller udbredelse af initiativer med samfundsmæssig værdi

 

Dette skal ansøgningen indeholde

Det er nødvendigt for Låneberegneren at opnå indsigt i, hvilke formål og hensigter legatstøtten er tiltænkt at udgøre. Udover beskrivelse af dette, bedes følgende informationer inkluderes i ansøgningen:

 • Fulde navn på ansøger eller alle involveret administrativt (såfremt man ansøger som gruppe)
 • Adresse på ansøger eller det administrative sted, hvorfra gruppen fungerer (såfremt man ansøger som gruppe)
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Navnet på dit studiested (såfremt du ansøger som studerende)
 • Studie og en kort beskrivelse heraf (såfremt du ansøger som studerende)
 • Et ID, som bevis på at du er studerende (såfremt du ansøger som studerende)
 • Motiveret ansøgning der redegør for formål og hensigter med den eventuelle legatstøtte
 • Et samlet budget

 

Sådan indsender du din ansøgning

For at komme i betragtning til legatstøtte bedes ansøgningen være Låneberegneren i hænde senest d. 1. maj. Herefter bliver alle ansøgninger bedømt og udvalgt af vores legatkomite.

Ansøgninger ne bedømmes på baggrund af deres kvalitet, den forskel legatet er medvirkende til at skabe samt baggrunden for at søge legatmidlerne. Det er både muligt at ansøge som enkeltperson og som gruppe.

Den samlede ansøgning skal indsendes til e-mail adressen hej@jhmedia.dk

Det er en betingelse for modtagelse af legatet, at den indstillede legatmodtager fremsender fondsbestyrelsen et digitalt profilbillede og accepterer, at dette vil blive lagt på hjemmesiden i en sektion omkring tidligere legatmodtagere.

Udover dette legat støtter laaneberegneren.dk også klimaet via klimaprofilen.dk